საგზაო ნიშნების ცნობარი

 • 6.1. " პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი "
  მიუთითებს ობიექტს, სადაც შესაძლებელია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.
 • 6.2. " საავადმყოფო "
  მიუთითებს ობიექტს, სადაც შესაძლებელია დაზარალებულისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და სტაციონარში მოთავსება.
 • 6.3. " ავტოგასამართი სადგური "
  მიუთითებს ობიექტს, სადაც შეიძლება ავტომობილის გაწყობა საწვავ-საპოხი მასალებით.
 • 6.4. " ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება "
  მიუთითებს ობიექტზე, სადაც შეიძლება ავტომობილს ჩაუტარდეს ტექნიკური მომსახურება.
 • 6.5. " ავტომობილის რეცხვა "
  მიუთითებს ობიექტს, სადაც შეიძლება ავტომობილის გარეცხვა.
 • 6.6. " ტელეფონი "
  მიუთითებს ტელეფონ-ავტომატის ან კავშირგაბმულობის სამსახურის მდებარეობის შესახებ.
 • 6.7. " კვების ობიექტი "
  მიუთითებს კვების ობიექტის მდებარეობის შესახებ.
 • 6.8. " სასმელი წყალი "
  მიუთითებს სასმელი წყლის მდებარეობის შესახებ.
 • 6.9 " სასტუმრო ან მოტელი "
  მიუთითებს სასტუმროს ან მოტელის მდებარეობის შესახებ.
 • 6.10. " კემპინგი "
  მიუთითებს ტურისტთა დასასვენებელი ობიექტის მდებარეობის შესახებ.
 • 6.11. " დასვენების ადგილი "
  მიუთითებს გზის მახლობლად დასასვენებელი ადგილის მდებარეობის შესახებ
 • 6.12. " საგზაო პოლიციის საგუშაგო "
  მიუთითებს საგზაო პოლიციის სტაციონარული საგუშაგოს მდებარეობის შესახებ.