საგზაო ნიშნების ცნობარი

 • ორგანიზაციის
 • მიმართულების
 • რკინიგზის
 • მაფრთხილებელი
 • ჰორიზონტალური განლაგებით
 • დამატებითი სექცია
 • ვერტიკალური განლაგებით
 • სდექ
 • პირდაპირ
 • პირდაპირ და მარჯვნივ
 • პირდაპირ და მარცხნივ
 • რევერსული
 • წითელი
 • ყვითელი
 • მწვანე სიგნალი
 • ციმციმა
 • ციმციმა წითელი
 • ციმციმა ყვითელი
 • ციმციმა მწვანე